Profil

Adwokat Agata Berniak-Ryży ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1995. Po odbyciu aplikacji w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie złożyła w październiku 1998 roku egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym.

Następnie jako asesor, potem prokurator pracowała w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie Podgórzu.

Od 2007 roku wykonuje zawód adwokata, początkowo w Okręgu Rady Adwokackiej w Kielcach a obecnie w Okręgu Rady Adwokackiej w Krakowie.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie karnym materialnym, wykonawczym, wykroczeniowym oraz karnym skarbowym. Ponadto prowadzi sprawy cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podziały majątku dorobkowego itp.) oraz prawa budowlanego (umowy o roboty budowlane, błędy wykonawcze, rozliczenia pomiędzy kontrahentami itp.).