Cennik

Wysokość wynagrodzenia lub stawek ustalonych w trakcie konsultacji z Klientem zależy od zakresu świadczonych usług oraz potrzeb naszego Klienta.

Kancelaria w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.