Aktualności

– Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości nie będzie już przestępstwem, lecz wykroczeniem.

– Za przestępstwo uznana jest kradzież przedmiotu o wartości od 400 złotych. Do tej pory próg ten zaczynał się od 250 złotych!

– Rozszerzony ma zostać zakres wykorzystania systemu dozoru elektronicznego czyli tzw. elektronicznych bransoletek np. przy karze ograniczenia wolności(……)
Co to oznacza: w ciągu tygodnia skazany będzie normalnie chodził do pracy a w soboty i niedziele posiedzi przed telewizorem lub poczyta książkę w domu pod nadzorem elektronicznym.

– W sobotę 17 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zrównująca skutki złożenia pisma procesowego u operatora pocztowego w innym kraju UE z tym, które pociąga za sobą złożenie pisma na poczcie w RP.(Dz.U.poz.880)
Nowelizacja ta to wynik interwencji Komisji Europejskiej, która uznała polskie przepisy za sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

– 12 sierpnia 2013 roku ogłoszono tekst jednolity Prawa zamówień publicznych.
Dz.U.z 2013 roku poz.907

– Nowelizacja kodeksu karnego i postępowania karnego z dnia 26 lipca 2013 roku, Dz.U.poz.849. Zmiany wejdą w życie 27.01.2014 roku
Gwałt ścigany z urzędu – przestępstwo to do tej pory było ścigane na wniosek pokrzywdzonego, obecnie nowelizacja zakłada, iż będzie ono ścigane z urzędu.
Zmianie uległ również sposób przesłuchania pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia lub wykorzystania seksualnego.

– Więcej praw dla pokrzywdzonego
Od 23 lipca br osoba, która nie będąc bezpośrednim pokrzywdzonym złożyła zawiadomienie o przestępstwie, będzie mogła wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa jeżeli tylko w wyniku przestępstwa, którego dotyczyło zawiadomienie doszło do naruszenia jej praw.
Zawiadamiający będzie mógł także pod tym samym warunkiem wnieść zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa , patrz art.306 par.1 a pkt 3 kodeksu postępowania karnego

– Od 01.01.2013 roku obowiązuje nowe brzmienie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- tekst jednolity dostępny na stronach gov

W powyższym zakresie Kancelaria Adwokacka Adwokat Agaty Berniak-Ryży, chętnie udzieli dodatkowych informacji i wyjaśnień, a także udziela porady prawne w bieżących sprawach.
Po konsultacji w naszej Kancelarii Adwokackiej, to co wydawało się Państwu trudnym i niezrozumiałym problemem prawnym stanie się przejrzyste i proste. Wspólnie rozwiążemy wszystkie problemy prawne.